• تلفن013-33519136
  • ایمیلinfo@homasys.ir
  • آدرسرشت - خیابان رودباری
  • ساعتهای آزاد8:30 صبح تا 14:30
  • تلفن013-33519136
  • ایمیلinfo@homasys.ir
  • آدرسرشت - خیابان رودباری
  • ساعتهای آزاد8:30 صبح تا 14:30

نگهداری شبکه های رایانه ای

با توجه به اندازه شبکه و تعداد کاربران فعال در شبکه ، با درخواست مشتریان جهت نگهداری شبکه و رایانه های متصل برنامه ریزی می کنیم.